Sights

Ahangaran city

Mausoleum Abdumalik ota

Abdumalik ota - Arslonbobning nevarasi, Mansur Shayxning o'g'li, Tojiddin shayxning otasi, Zangiotaning bobosi. Shodimalik ota - u kishining tahallusi bo'lib, shayx Abdumalik ota ilmda zukko, nihoyatda barkamol hisoblangan. Ko'plab asarlar muallifi, lekin yozgan asarlari bizning davrlargacha yetib kelmagan.